ATB İş Merkezi A Blok No: 3
Yenimahalle – Ankara

Laboratuvar Hayvanı Yemleri.

Laboratuvarımız Safe marka deney hayvanları yemi tedariği sağlamaktadır. Safe laboratuvar hayvanı yemleri, dünyada birçok laboratuvarda kullanılan; ISO 9001, HACCP standartlarında göre üretilen ve GLP ve GMP koşulları takip eden bir markadır.

Yüksek kaliteli yemler, katkı maddesi içermemekte ve rutin kontrol ve analizlere tabii tutulmaktadır. Satın alınan yemlerin üretimine ait analiz sertifikaları, araştırmacılara sunulmaktadır.

Laboratuvar hayvanlarının türe özel üretim ve idame yemleri tedariğinin gerçekleştirilmesinin yanında özel diyet yemlerinin üretimi de sağlanmaktadır.

Laboratuvar Hayvanı Yemleri.

Safe Özel Diyet Laboratuvarları tüm Gıda ve Sağlık akreditasyonlarına sahiptir. Bütün yem geliştirme ve üretim aşamalarında beslenme uzmanlarından destek alınmaktadır. Bununla beraber eczacılar, bilim insanları ve mühendislerle oluşan ekiplerle çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Safe marka yemler, irradiyasyonimkânı sunmaktadır. Özel diyetlerinize uygun hazırlanmış yemlerde 10, 25 ve 40 kGy ışınlanma dozu kullanılabilmektedir. Her paket ayrı ayrı olacak şekilde, homojen olarak iradiye edilmektedir. Işınlanmış ürünler, vakumlu paketlerle teslim edilmektedir.