ATB İş Merkezi A Blok No: 3
Yenimahalle – Ankara
Techcert Laboratuvar

Hakkımızda

Techcert Deneysel Hayvan Laboratuvarı araştırmacıların çalışmalarına hizmet sunmak ve kendi çalışmalarını da yürütebilmek adına ‘Deney Hayvanları Merkezi Etik Kurula’ bağlı yerel etik kurul oluşturmak için izin almıştır. Bu kapsamda oluşturulan ‘Techcert Deneysel Hayvan LaboratuvarıYerel Etik Kurulu’ sayesinde araştırmacılara Ar-Ge Laboratuvarında yerel etik kurul iznine bağlı olarak çalışma imkânı sunmakta ve Deney Hayvanı Kullanım Sertifika programları düzenlemektedir.

Geçmişten gelen bilgi ve tecrübesi ile 2021 yılında kurulan laboratuvarımız yenilenme sürecine girmiş olup Ar-Ge Laboratuvarı ve üretim laboratuvarı ile araştırmacılara daha iyi hizmet sunmaya başlamıştır.

Deney hayvanı üretim kapsamında fare ve sıçan türlerine ait farklı ırkların üretimini gerçekleştiren laboratuvarımız; fare, sıçan, kobay ve tavşan türlerine ait farklı ırklarda hayvanların barınma ve bakımını sağlamaktadır. Laboratuvarımızda üretim ve bakım hizmetleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleşmekte olup, hayvan refahı ve koruma açılımlarına uymaktadır. Böylece inbred, outbred, immunsupresif ve transgenik hayvan modellerini sağlıklı ve kaliteli bir şekilde araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Deneyimli ve uzman personeli ile cerrahi hayvan modelleri, kanser modelleri başta olmak üzere çeşitli çalışmalar ve hayvan modellemeleri konusunda araştırmacılara destek sunmaktadır.